Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

Hodnota nemůže být NULL. Název parametru: key

StackTrace:

v System.Collections.Generic.Dictionary`2.FindEntry(TKey key) v System.Collections.Generic.Dictionary`2.TryGetValue(TKey key, TValue& value) v System.Data.DataView.ResetRowViewCache() v System.Data.DataView.UpdateIndex(Boolean force, Boolean fireEvent) v System.Data.DataView.UpdateIndex(Boolean force) v System.Data.DataView.SetIndex2(String newSort, DataViewRowState newRowStates, IFilter newRowFilter, Boolean fireEvent) v System.Data.DataView.SetIndex(String newSort, DataViewRowState newRowStates, IFilter newRowFilter) v System.Data.DataView.set_Sort(String value) v WebLib.Generic.SetFilterByStoreCardSubscribers(HttpSessionState session, Generic webLib, DataView fbdv, DataView& dv, DataTable& dt) v WebCtrlLib.StoreCardConnectionProvider.OnLoad(EventArgs e) v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)